SockenFöreningen

Hannäs SockenFörening

Årsmöte hålls i Domarvik


Stöd hembygden!

med en gåva för framtiden och kommande generationer

 • Uppvakta en jubilar
 • Hedra minnet av en avliden
 • Tänk på Hannäs SockenFörening i testamentet
 • Ge en frivillig medlemsavgift


Föreningens syfte

är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs socken:

 • Underlätta för bygdens folk att bo kvar i en fin bygd 
 • Bibehålla och utveckla servicen för att förbättra livskvaliteten i bygden 
 • Ge mäniskor goda möjligheter att kunna bosätta sig i Hannäs socken


Utdrag ur stadgarna

 • Samtliga innevånare och/eller fastighetsägare är automatiskt medlemmar i Hannäs SockenFörening 
 • Föreningen är öppen för alla. Medlemskap kan sökas hos styrelsen 
 • Önskas utträde ur föreningen – anmälan till styrelsen 
 • Ingen medlemsavgift 
 • Styrelsen bereder inkomna ansökningar/förslag till utdelning 
 • Styrelsen lämnar förslaget/förslagen vidare till Utdelningskommittén 
 • Utdelningskommittén  beslutar om bidrag i enlighet med föreningens ändamål 
 • Intäkter till föreningen genom arv och gåvor


Föreningen tackar för alla gåvor och frivilliga medlemsavgifter!


Föreningen administreras helt ideellt utan några omkostnader utöver bankgirokostnaden.


Den totala behållningen vid verksamhetsårets slut 2023 uppgick till 228 161,09.Det kommer dock att ta ytterligare en tid innan kapitalet vuxit tillräckligt för att ge en större avkastning.


Ansökan om ekonomiskt stöd till utveckling i Hannäs


Målet för stöd är verksamheter eller projekt inom Hannäs socken som bidrar till utveckling, t.ex:

 • Turismbefrämjande åtgärder
 • Stöd till samhällsservice, såsom handel, dagis, skola och äldreboende
 • Underhåll och skötsel av gemensam infrastruktur
 • Stöd till gemensamma evenemang
 • Idrotts-, ungdoms- och sociala föreningar


Det är viktigt

 • att motivera hur projektet leder till utveckling i Hannäs, och att det uppfyller Hannäs SockenFörenings målsättning för ekonomiskt stöd
 • att ge en tydlig beskrivning av det planerade projektetet, och att alla efterfrågade handlingar bifogas ansökan


Blankett för ansökan om ekonomiskt stöd finns till höger.


Ansökan om stöd skall  vara ordf. Helén Jerrebrant tillhanda  senast 31 mars varje år, om/när årsmötet beslutar att avsätta medel till stöd.


Vid Hannäs SockenFörenings årsmöte 2023-08-13 beslöts att avsätta 10 000,- av kapitalet till utdelning av ekonomiskt stöd under detta verksamhetsår 2023-2024.


Utbetalade stöd


Verksamhetsåret 2023-24:

Kvarnvik-Hannäs Bygdegårdsförening har beviljats 10 000,- till grävning och uppsättning av tre belysningsstolpar vid Bygdegården.


Verksamhetsåret 2022-23:

Vi Unga beviljades 15 000,- till utbildning, arvode och materiel för att hålla simskola vid badet i Önn under sommaren 2023.


Verksamhetsåret 2021-22:

Hannäs Hembygdsförening beviljades 15 000,- till inköp av ny IT-utrustning till föreningens arkiv, men Hembygdsföreningen tackade nej eftersom den fick ett tillräckligt stöd från Åtvidabergs kommun.


Verksamhetsåret 2020-21:

Vindommens Småbåtssällskap beviljades 5 000,- till en ny brygga anpassad för medlemmar med visst funktionshinder och barnfamiljer.

Hannäs Hembygdsförening beviljades 10 000,- till vägskyltar som hänvisar till hembygdsgården Domarvik.


Verksamhetsåret 2019-20:

Kvarnvik-Hannäs Bygdegårdsförening beviljades stöd om 15 000,- till upprustning av köket i bygdegården, för att kunna möta de behov av faciliteter som efterfrågas idag.


Verksamhetsåret 2018-19:

Vindommens Småbåtssällskap beviljades 10 000,- i stöd till åtgärder för att minska risken för stöld och skadegörelse.

Sockenträff 50+ beviljades ett icke pre-destinerat startbidrag om 2 000,-.


Verksamhetsåret 2017-18:

Vindommens Småbåtssällskap beviljades 10.000,- i stöd till ny badbrygga, men Föreningen drog tillbaka sin ansökan före avisering om beslut, eftersom den fick ett tillräckligt stöd från andra håll, och stödet betalades inte ut.


Verksamhetsåret 2016-17:

Kvarnvik-Hannäs Bygdegårdsförening beviljades 15 000,- i stöd till projekt Utveckling Hannäs (aktivitetshall och multisportarena).


Minnesgåvor

Minnesgåvor, istället för blommor vid begravningar, har stor betydelse för SockenFöreningens tillväxt. Ett Minnesalbum med samtliga givare och minneshälsningar sammanställs och lämnas till närmast anhörig.


I samband med inbetalning bör du skriva till vems minne gåvan lämnas, namn och adress på närmast anhörig eller begravningsbyrå, samt var och när begravningen äger rum. Räcker meddelandefältet vid elektronisk betalning inte till, skicka ett mail till webmaster längst ned till höger på sidan, tillika SockenFöreningens sekreterare.


Tänk på att betala i god tid före begravningen för uppläsning vid Minnesstunden. För att säkerställa uppläsning vid Minnesstunden, tar givaren själv kontakt med begravningsbyrån och meddelar att gåva är betald till SockenFöreningen.


"Årets Hannäsbo"


Föreningen utser varje år "Årets Hannäsbo" i samband med Landsbygdens dag. Det är personer som gjort något förtjänstfullt för Hannäs socken, men behöver inte för den skull själva bo i Hannäs. Valet sker bland de kandidater som föreslås.


Förslag på kandidater till "Årets Hannäsbo" med motivering lämnas till ordf. Helén Jerrebrant senast 31 mars varje år.


Föreningen önskar med denna uppmuntran tacka nedanstående personer för allt arbete som de har utfört för Hannäs socken, och vi hoppas att de kommer att fortsätta med. Det är med en stor glädje vi har överlämnat vårt diplom till dessa, som är en stor tillgång för vår bygd.


andra söndagen i augusti månad,

klockan 18.oo.

Samma plats, samma tid, varje år!
 • Bankgiro: 5409-5641

 • Swish: 123-190 39 47

Login page

Logga in i Dokumentarkiv

Saknar du lösenord, mejla

helen.jerrebrant@telia.com

Styrelse


Ordförande

Helén Jerrebrant

070-263 31 53

helen.jerrebrant@telia.com


Vice ordförande

Lina Svensson

0120-411 12, 070-641 45 82

kaktus_lina@hotmail.com


Kassör

Carina Petersson

070-341 51 94
carina.pettersson@valdemarsvik.se


Sekreterare

Sonja Palmberg

070-284 93 39

sonja.palmberg@gmail.com


Vice sekreterare

Dag Pettersson

070-688 00 81

dagge.sjovik@gmail.comGullmar Andersson hyllar Bror Ekström med en trumpetfanfar. Bror valdes till årets Hannäsbo 2017. Till höger föreningens ordförande Helén Jerrebrant.


Lina Svensson och Dag Petersson på Landsbygdens dag 2024.

År

Namn

Motivering

2024

Maria Nilsson

för att hon bidrar till en levande landsbygd med Marias hus. Maria är en drivande entreprenör och turist­magnet som är Hannäs ansikte utåt

2023

Mats Karlberg

för hans stora engagemang med Hannäs gågäng som lockar många till motion för att förbättra sin kondition och hälsa, och samtidigt lära känna sin hembygd

2022

Conni Jonsson

Jörgen Nilsson

för att de har lyft hela bygden med sin satsning på nybyggnation av bostadsområdet Kvarnviks Strand, attraktiva bostäder på en vacker plats som får bygden att blomstra

2021

Ingegerd Carlsson

för att hon alltid är glad och positiv, och osjälviskt ställer upp och utför betydande arbets­uppgifter i flera av bygdens föreningar

2020

Monika Jerrebrant-Johnsson

för hennes engagemang och omtanke om sina medmänniskor, och som hon besöker när de inte orkar komma till aktiviteter, och för att hon ordnar med social samvaro i form av ”dagis”, boule, mm. som uppskattas mycket

2019

Helén Jerrebrant

för hennes engagemang och idoga arbete för bygden. Hon har tagit betydelsefulla föreningsuppdrag, införskaffat ekonomiska resurser till, och drivit ”Projekt Hannäs utveckling” med aktivitetshallen och multisportarenan. Hennes positiva inställning bidrar till en framtidstro på landsbygden

2018

Jan Brolin

för att han varit en eldsjäl i flera föreningar. Jans kunnighet och sociala kompetens, kombinerat med hans humoristiska inställning till livet, har inneburit att det alltid har varit ett nöje att delta i det ideella arbete där Jan har medverkat.

2017

Bror Ekström

för att han alltid är positiv och ser möjligheter, lagar, bygger, fixar och var drivande i uppförandet av Hannäs IF:s nya sanitetshus

2016

Eva Johansson

för att hon har skapat Evas Café som en samlingspunkt för lokalbefolkningen och en välkomnande plats för besökare till orten

2015

Stig Wiggebäck

för hans vilja att alltid ställa upp i olika sammanhang

2014

Leif Hjalmarsson

för att han med sin Möbel- och Prylmarknad, år efter år lockat mängder av besökare till bygden, och därmed satt Hannäs på kartan

2013

Steve Johansson

för att han genom sin företagsamhet skapat många arbetstillfällen och verkat för en levande socken, och alltid osjälviskt ställt upp för bygden och föreningarna i Hannäs

2012

Kerstin Ekström

Jennie Hagman

Astrid-Marie Jonsson

för att de verkat för en levande landsbygd genom att driva Sjöberga Lanthandel i tio år med bra standard och service, och att de alltid är glada och hjälpsamma

2011

Lina Jonsson

för att hon kämpat för hembygden och föreningslivet, skolan och förskolan, och är en förebild för bygdens ungdom

2010

Bengt Isaksson

Sonja Palmberg

för deras outtröttliga engagemang och arbete med 30-åriga Vindommens Småbåtssällskap och allt övrigt engagemang i socknen

2009

Gullmar Andersson

för hans mångåriga ideella arbete i Hannäs IF, engagemang i PRO, arbete i Hannäs församling, och alla vackra framföranden på trumpet i kyrkan

2008

Gerd Johansson

för hennes mångåriga arbete i Hannäs IF och idoga arbete med det för Hannäs innevånare så läsvärda och betydelsefulla HIF-bladet

2007

Ebba Jonsson

för att hon har arbetat i många år för att hålla bygden levande, och gör så än idag

2006

Bror Nilsson

för hans långa affärsgärning i Sjöberga Lanthandel och hans arbete med Lanthandelsmuseet, vilket har främjat turismen i Hannäs och kulturarvet

2005

Göran Solvestad

för att han alltid är positiv och glad, och osjälviskt ställer upp när något behöver göras

2004

Lars Carlsson

för utan hans arbete och idéer, både möjliga och omöjliga, hade vi inte haft den levande landsbygd som vi idag har i Hannäs

2003

Ing-Britt Solvestad

för allt hon har gjort för vår bygd