Strategiska gruppen

Strategiska gruppen i Hannäs/Kvarnvik

Strategiska gruppen

 • Strategiska gruppen
  Lina Svensson

  070-641 45 82

  kaktus_lina@hotmail.com


 • Alla möten är öppna för alla!


 • Välkommen till nästa möte!
  Stort tack!

  Hannäs Smide & Montage

  som tillverkat och monterat tuppen i rondellen framför kyrkan i juli 2016.


  Vi vill gärna att fler engagerar sig i bygdens framtid. Anmäl ditt intresse till

  Lina  070-641 45 82

  kaktus_lina@hotmail.com  Strategiska gruppen


  2022-04-26

  Några punkter vid möte med Åtvidabergs kommun i Kvarnviks Bygdegård:

  • Utvecklingsstöd 25 000 kronor till strategiska orter
  • Inställd busslinje mellan Falerum och Valdemarsvik
  • Utegymmet i Kvarnvik på plats under våren så att det är klart inför säsong
  • Bredbandsutbyggnad

  • Vinterbelysning vid butiken i Kvarnvik
  • Flotte till badplatsen i Önn
  • Simskola bidrag
  • Nästa möte är planerat till våren 2023

  Mötesanteckningar  2021-04-28

  Digitalt möte med Åtvidabergs kommun

  Mötesanteckningar  2020-10-13

  Digitalt möte med Åtvidabegs kommun - Sammandrag av mötesanteckningar

  • Östgötatrafiken

  Förslag är att information om hållplatser och mer ska publiceras via kommunens hemsida.

  • Servicepunkter

  Uppdraget förlängs med ett år på grund utav Covid-19 pandemin.

  • Riksväg 35

  Samråd om riksväg 35 och dess sträckning.

  https://www.trafikverket.se/nara-dig/ostergotland/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-35-Atvidaberg-Linkoping/

  • Bredbandsutbyggnad/ VA området Kvarnvik-Holmbo

  Se Fiber och IT.

  Tidsplanen är att grävningsarbetet kommer att börja våren 2021.

  • Övrigt / Nya punkter

  Gruppen önskar en uppdatering av materialet för besöksnäringen.

  Gruppen önskar ny kontakt med turismutvecklaren i kommunen.

  Fortfarande långa väntetider för skolskjutsen.

  Kvarnvik önskar ett utegym.

  • Nästa möte

  Kommunen bokar ett nytt digitalt möte i mars-april 2021.  HIF:s Månadsblad 2019-12

  Servicepunkten finns för dig

  Åtvidabergs kommun vill underlätta för dig som invånare på landsbygden att ta del av information och vissa kommunala tjänster som annars bara finns i Åtvidabergs tätort till exempel på biblioteket. Genom servicepunkten och med hjälp av lanthandelns personal vill vi också sprida information om kommunens verksamheter, aktiviteter och mycket mer. Vår förhoppning är att servicepunkten ska leda till ökad delaktighet för dig som bor på landsbygden.


  Kvarnvik får biblioteksombud

  Som en del i kommunens initiativ att inrätta lokala servicepunkter blir nu Sjöberga lanthandel i Kvarnvik biblioteksombud.
  I lanthandelns servicepunkt kan du nu hämta och återlämna lånade böcker och annan media från Åtvidabergs bibliotek.


  När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar.

  Mao Zedong

  Strategiska gruppen är ett diskussionsforum för föreningarna i Hannäs socken. Vi ser gärna att fler engagerar sig i Strategiska gruppens  arbete med utveckling av bygden.  2019-12-10

  Då alla strategiska grupperna var positiva till ett gemensamt möte med alla strategiska grupper, så vill jag redan nu be er att boka upp era kalendrar. Tisdagen den 24 mars 2020 träffas alla grupperna i Fullmäktigesalen i gamla kommunhuset i Åtvidaberg. Mer information kommer efter nyår, men tyckte att det var viktigt att så tidigt som möjligt återkoppla med datum.

  Uppdatering Servicepunkter

  Under december/januari pågår arbetet att tillsammans med lokala lanthandlare etablera kommunala servicepunkter i Björsäter, Grebo och Sjöberga. På lanthandeln kommer finnas biblioteksombud, information och enklare medborgarservice.


  Vi vill underlätta för dig att ta del av kommunala servicetjänster, få information, tillgång till digital utrustning och hjälp att använda digitala tjänster.


  Förhoppningen är att dessa servicepunkter ska få vara en punkt för service och ökad delaktighet som ger mervärde åt kommunens invånare på strategiska platser i Åtvidabergs kommun.


  Läs mer på vår webbplats: www.atvidaberg.se/servicepunkt


  /Peter Westerlund
  Administratör Åtvidabergs kommun  2018-10-06

  Invigning av Aktivitetshallen!


  Artikel i Corren
  2018-06-30

  Nya multisportarenan invigdes vid Landsbygdens dag 2018-09-30, och förhoppningen är att den ska fungera som en mötesplats, för människor i alla generationer.


  Artikel i Corren  2017-10-18

  Träff med Åtvidabergs kommun i Bygdegården.


  • Jordbruksverket handlägger ansökan för aktivitetshallen. Vid klartecken kommer uppförandet av aktivitetshallen påbörjas.
  • Badplatsen vid Önn är med i vårens planering.
  • Delar av kopparnätet är släckt och för en del är det fortfarande problem. Dessutom är mobiltäckningen dålig, ibland obefintlig.
  • Många är oroliga för kostnaderna för det nya VA området i Kvarnvik-Holmbo. Kommunen och Länsstyrelsen kommer att mötas i november för att diskutera kostnadseffektiva lösningar.
  • För renovering av köket i bygdegården har bidrag sökts från Jordbruksverket. De kräver kommunen som medfinansiär.
  • Förskolan i Hannäs har idag 19 förskolebarn. Tillståndet är på 20 barn.
  • Busstrafiken linje 535 saknas. Kan kommunen ta dialog med Östgötatrafiken om att åter trafikera Hannäs, åtminstone två turer per dag.
  • Busskur önskas vid förskolan, och kuren vid kyrkan kommer att flyttas till skolan.
  • Det är tänkt att strategiska gruppen och kommunen ska träffas två gånger per år för avstämning av pågående och nya frågor.  Översiktsplan 2018


  2017-09-14

  Planförslag finns tillgängligt på kummunens hemsida  Badplatsen i Kvarnvik  rustas upp


  2017-07-14

  Nu kommer det bli ännu trevligare att bada i Kvarnvik. Kommunstyrelsen avsätter pengar för landsbygdsutveckling till att rusta upp badplatsen vid Önn i Kvarnvik.


  Exempel på åtgärder som behöver göras är att rusta upp vägen till badplatsen och anlägga en parkering intill badet, likaså byta ut badbryggor och förbättra tillgänglighet och toalett/utedass.


  Arbetet kommer att påbörjas under hösten och vara klart senast våren 2018  Översiktsplan - ÖP


  2016-11-24

  Representanter från Åtvidabergs kommmun presenterade förslaget till ÖP vid ett allmänt möte i Bygdegården. Det var fysisk planerare Anna Karlin samt planarkitekterna  Bengt Gustavsson och Johannes Nilsson. Från Hannäs var 28 personer närvarande.


  I planen finns förslag på  LIS-områden.    LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Avsikten med LIS-områden är att de ska bidra till landsbygdens utveckling genom sysselsättning och/eller förstärkt underlag för service. Vid byggnation är det lättare att få dispens från strandskyddet om området finns med i ÖP.


  Närvarande vid mötet ansåg att det finns fler områden i Hannäs socken som borde klassas som LIS-områden. Skriftliga förslag om ändringar i ÖP ska vara  kommunen tillhanda senast 2016-12-05.  Företagsfika


  2015-09-28

  Framtidsgruppen bjöd in alla företag i Hannäs till en diskussion om framtiden och var vi står nu. Den Lokala Ekonomiska Analysen av statistiken från SCB presenterades, se ovan.

   


  En SWOT-analys för Hannäs socken gjordes. De viktigaste punkterna att arbeta vidare med är bredband, mobiltäckning och vägvisning.  Historik Strategiska gruppen - Framtidsgruppen - Utvecklingsgruppen


  I slutet av 1980-talet pågick landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Befolkningen på landsbygden har sedan dess insett att om man vill få något gjort så får man göra det själv, och olika utvecklingsgrupper (byalag) har bildats.


  Hannäs Strategiska grupp/Framtidsgrupp/Utvecklingsgrupp bildades av några aktiva personer i Hannäs som ville utveckla bygden. Målsättningen är att vända den minskande befolkningstrenden till en ökning på landsbygden. För det krävs att det finns arbetstillfällen och farbara vägar.


  Gruppen arbetar med landsbygdsutveckling inom skola, barnomsorg, vägar, turism, IT, m.m. Flera sockenbor deltar i det praktiska arbetet. Man arbetar i grupper inom de olika ämnesområdena.  Framtidsgruppen/Utvecklingsgruppen har bland annat


  • Medverkat till start av skola och barnomsorg


  • Iordningställt rastplatser med turistinformation


  • Satt upp skyltar med budskapet "Välkommen till Hannäs socken"  på alla infartsvägar


  • Satt upp anslagstavlor


  • Sammanställt ett landsbygdsprogram för landsbygdsutveckling i Åtvidabergs kommun


  • Anskaffat datorer till skolans datasal och startat datakurser för befolkningen


  • Medverkat till beläggning på Gärdsnäsvägen