Fiber och IT

Fiber och IT

Fiber och IT i Rumma-området, Holmbo-Kvarnvik-Gärdsnäs och Hannäs-Hägerstad2022-04-27

Bredband på landsbygden


Enligt tidplanen på kommunens hemsida ska grävning av stamfiber pågå i Rumma under maj. Kvarnvik/Holmbo är inte påbörjat.


Kommunens pris för anslutning till stamfibernätet är 11 995 kronor. Grävning till stamnätet är ej inkluderat, den kostnaden får fastighetsägare stå för själv. 2020-10-13 

Hannäs / Kvarnvik - Strategiska gruppens digitala möte med Åtvidabergs kommun


Fiber i Kvarnvik-Holmbo kommer att samordnas med att ledningarna för VA området grävs. Tidsplanen är att grävningsarbetet kommer att börja våren 2021. Och Fibern borde vara fysiskt på plats vid årsskiftet 2021/2022.

 

Hur tidsplanen för fibersträckningen för resten av området samt Rumma är inte helt fastställd än. Fiberutbyggnaden driver ITSAM och de har inte offentliggjord tidsplanen ännu. Men hela området är prioriterat. Kommunen återkopplar så fort som tidsplanen är lagd.2020 juli månad

Åtvidabergs kommun skickade ut information om fiberutbyggdnad med erbjudande om anslutning till dig som äger en fastighet på Åtvidabergs landsbygd. Kommunens projekt med fiberutbyggnad har nått landsbygden. Det innebär att du som bor på landsbygden nu har möjlighet att ansluta dig till det stamnät som kommunen bygger.2019-11-19

Hannäs / Kvarnvik - Strategiska gruppens möte med Åtvidabergs kommun

Feedback om bredbandsutbyggnad

Zitius har slutat att gräva i området. Anledningen är att finansieringen har tagit slut. Kommunens projekt med utbyggnad av stamfiber på landsbygden startar hösten 2019 och kommer att pågå under cirka tre år. Utbyggnaden är indelad i delområden. Det första delområdet som byggs ut är Broddebo. I vilken ordning de resterande geografiska delområdena prioriteras är inte klart. ITSAM håller på med vilken del som ska komma härnäst och eftersom ingen annan jobbar md fiber i Hannäs/Kvarnvik/Holmbo området så vill kommunen trycka på att detta blir ett prioriterat område för nästa etapp2019-07-15

Anslut din fastighet på landsbygden - Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för att fiberansluta din fastighet till kommunens öppna nät.

Intresseanmälan är inte bindande.

Vi vill få din intresseanmälan senast den 2 augusti 2019!2019-07-03

Information från Åtvidabergs kommun - Utbyggnad på landsbygden


Projektet på landsbygden startar hösten 2019 och kommer att pågå under cirka tre år. Utbyggnaden är indelad i delområden. Det första delområdet som byggs ut är Broddebo. I vilken ordning de resterande geografiska delområdena prioriteras är inte klart.


Om du bor på landsbygden och är intresserad av att ansluta dig till stamnätet som kommunen bygger ut så vill vi få en intresseanmälan av dig senast den 2 augusti 2019. Anmälningsblankett skickas ut tillsammans med ett informationsbrev till dig som invånare på landsbygden i början av juli. Intresseanmälan är inte detsamma som beställning, och är inte bindande.2019-06-03

Fördelen här är att det är kommunen som bygger ut nätet och prioriterar efter god lokalkännedom, samt att man inte kräver 80% anslutning som dom stora jättarna oftast kräver.

 

/Johan Kindahl

ITSAM


 

2019-05-29
Kommunen har bestämt att projektet börjar med två områden och dessa är Önhult och Broddebo. Entreprenören har börjat detaljprojektera detta.

 

Parallellt med detta så kommer vi göra ett Utskick brevledes till boenden/företag i samtliga områden, jag träffar Kommunikations ansvarig på kommunen nu på fredag, då tar vi fram underlag för utskick och bestämmer en tid för detta (så snart som möjligt).

 

Intresset av detta utskick kommer att vara en del av matrisen för vidare prioritering.

 

/Johan Kindahl

ITSAM

 

 

2019-03-13

I projektet kommer vi gräva enligt det svarta sträcket.

 

Mer information till er boende kommer komma i ett brevutskick som kommer i närtid.

 

/Johan Kindahl

ITSAMFiber i Kvarnvik-Holmbo-området


Utdrag ur mötesanteckningar från Strategiska gruppens möte med Åtvidabergs kommun

2019-03-19

Zitius har slutat att gräva i området. Anledningen är att finansieringen har tagit slut. Det kommer att sökas ytterligare medel från Zitius av Länsstyrelsen för att sedan återuppta arbetet.

 

Kommunen tar med uppgifterna till fiberutbyggnadsprojektet som ITSAM driver med kommunen.

 

Tanken är om man gräver för nytt avlopp, att även samtidigt förbereda för vatten och fiber. Det jobbas på ärendet för att kunna lämnas till politiken för beslut. Prognos är att vara igång sommaren 2021.

 

/Peter Westerlund

Administratör Åtvidabergs kommun


Fiber och IT  • ITSAM
    Projektledare
    Johan Kindahl
    0494-197 00
    johan.kindahl@itsam.se